ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร กรุงไทยช่วยได้

 

ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร แบบสะดวก ๆ กับธนาคารกรุงไทย

บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปิดให้บริการรับตรวจสอบข้อมูลเครดิตของ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (National Credit Bureau : NCB) โดย ผู้สนใจสามารถยื่นคำขอตรวจสอบฯ ได้ที่

- สาขาธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ
- ที่เครื่อง ATM/ADM
- ผ่่านโทรศัพท์มือถือ โดยขอตรวจสอบข้อมูลผ่าน URL m.ktb.co.th

การขอผ่านเครื่อง ATM/ADM หรือโทรศัพท์มือถือ เฉพาะผู้มีบัตรกรุงไทย ATM,VISA DEBIT,KTB SHOP SMART


เงื่อนไขการให้บริการ

- ขอได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น
- ขอข้อมูลเครดิตได้เฉพาะของตนเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาขอแทนได้
- การขอผ่านเครื่อง ATM/ADM ผู้ขอข้อมูลเครดิต จะต้องเป็นบุคคลเดียวกับเจ้าของบัตร เท่านั้น

 

ค่าธรรมเนียมการให้บริการ
- แบบ รายงาน 1 ฉบับ ค่าธรรมเนียม 150 บาท
จัดส่งภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่รับคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต
- แบบ รายงาน 2 ฉบับ ค่าธรรมเนียม 250 บาท
ฉบับแรกจัดส่งภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่รับคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต ฉบับต่อไปภายใน 6 เดือน
- แบบ รายงาน 4 ฉบับ ค่าธรรมเนียม 400 บาท
ฉบับแรกจัดส่งภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่รับคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต อีก 3 ฉบับนำส่งทุก 4 เดือน
- แบบ รายงาน 6 ฉบับ ค่าธรรมเนียม 550 บาท
ฉบับแรกจัดส่งภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่รับคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต อีก 5 ฉบับนำส่งทุก 2 เดือน
  • การขอผ่าน ATM/โทรศัพท์มือถือ ขอได้เฉพาะรูปแบบรายงาน 1 ฉบับเท่านั้น ค่าธรรมเนียม 150.- บาท

 

การจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิต

บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิต ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ธนาคารเป็นเพียงช่องทางการรับใบคำขอจากลูกค้า นำส่งบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเท่านั้น หากผู้ยื่นคำขอไม่ได้รับรายงานภายใน เวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ โทร. 0-2643-1250

 

ขั้นตอนการทำรายการขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตที่เครื่อง ATM/ADM

1. สอดบัตร ใส่รหัส
2. หน้าจอแสดงข้อความ “โปรดเลือกประเภทบริการ(1) ” ให้เลือก “บริการอื่น ๆ ”
3. หน้าจอแสดง “โปรดเลือกประเภทบริการ (2) ” ให้เลือก “บริการอื่น ๆ ”
4. หน้าจอแสดง”โปรดเลือกประเภทบริการ (3) ” ให้เลือก “ตรวจสอบข้อมูลเครดิต ”
5. หน้าจอแสดง “เงื่อนไขในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตผ่านเครื่อง ATM ” ให้กด “ถูกต้อง”
6. หน้าจอแสดง “โปรดใส่ข้อมูลของท่าน” ใส่หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก แล้วกด “ถูกต้อง” ใส่หมายเลขโทรศัพท์ 9-10 หลัก แล้วกด “ถูกต้อง” จากนั้นระบบของธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ของท่านที่ให้ไว้กับธนาคาร
7. หน้าจอแสดง “ที่อยู่สำหรับการจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิต” ให้ตรวจสอบที่อยู่ที่แสดงที่หน้าจอซึ่งจะเป็นที่อยู่สำหรับจัดส่งรายงาน ข้อมูลเครดิต หากข้อมูลที่อยู่ถูกต้อง ให้เลือก “ถูกต้อง” หากไม่ถูกต้องให้กด “ไม่ถูกต้อง” หน้าจอจะแสดง “รายการไม่สำเร็จ กรุณาติดต่อสาขาของธนาคาร เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน”

การทำรายการที่เครื่อง ATM/ADM สามารถทำรายการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

 

ขั้นตอนการทำรายการขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตผ่านโทรศัพท์มือถือ

1. ลูกค้าพิมพ์ URL m.ktb.co.th จะเข้าสู่หน้าจอ Welcome เพื่อ login เข้าสู่ระบบ KTB online @ Mobile คลิก Link ตรวจสอบข้อมูลเครดิต >> ที่ด้านล่างหน้าจอ
2. เมื่อลูกค้าคลิก link ตรวจสอบข้อมูลเครดิต >> ระบบจะให้ลูกค้ากรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขบัตร ATM, รหัส PIN ATM และเบอร์โทรศัพท์มือถือ จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง”
3. ระบบแสดงเงื่อนไขในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ให้ลูกค้ากด “ยอมรับ”
4. ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลลูกค้า ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน , หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่สำหรับจัดส่งข้อมูลเครดิต พร้อมกับแสดงค่าธรรมเนียมการขอข้อมูลเครดิต เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง หากถูกต้อง กดปุ่ม “ยืนยัน”
5. ระบบจะแสดงผลการขอข้อมูล พร้อมกับแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าทราบ พร้อมเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด กรณีที่ไม่ได้รับรายงานภายในเวลาที่กำหนด

 

ข้อมูลจาก : www.ktb.co.th

This entry was posted in Finance and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>